perceptio en hoogbegaafdheid:

Ik ben sinds 2001 actief in het onderzoeken, organiseren en informeren rondom hoogbegaafdheid. Vanuit eigen ervaring, ouderschap van hoogbegaafde kinderen, betrokkenheid bij de belangenvereniging Pharos op regionaal en bestuurlijk niveau, kennis en opleiding ben ik uitgegroeid tot hoogbegaafdheidspecialist. Het is vooral de ervaring als leerkracht in het onderwijs die me de handvatten heeft aangereikt om richting te geven aan het hoogbegaafde kind in het onderwijs en de maatschappij.

perceptio coacht volwassenen die met opvoedvraagstukken zitten, zoals het snelle verlies van hiƫrarchisch bewustzijn dat hun kinderen laten zien.
perceptio werkt met leerkrachten die scholing en informatie nodig hebben om inzicht te krijgen in hoe het hoogbegaafde kind de wereld ervaart. In hoe het uitblijven van resultaten en onderpresteren juist een teken van hoogbegaafdheid kan zijn, in plaats van een teken van mindere intelligentie.
perceptio coacht ook kinderen die vanwege onder andere de hoogbegaafdheid zoekend zijn naar hun plek in de wereld en aansluiting met en begrip voor, de wereld om hen heen.

perceptio ontwikkelde het verdiepingsonderwijs met lesmethodes voor hoogbegaafdenonderwijs. Daarbij is de antroposofie en de vrijeschoolpedagogiek het uitgangspunt.

In het verdiepingsonderwijs richten we ons op de balans van het kind door juist de gebieden van het voelen en willen te stimuleren, en de lessen te geven in een taal die bij de denkwijze van de hoogbegaafde kinderen aansluit. Na vele jaren ervaring met het reguliere hoogbegaafden onderwijs, zie ik voor het eerst een pedagogiek die aansluit bij mijn eigen visie op onderwijs en de (onderwijs) -vraag van hoogbegaafde kinderen.

De kracht van perceptio ligt daarbij in de combinatie van de eigen ervaringen als moeder, leerkracht en begeleider, in het kunnen vertalen naar de onderwijsvraag van het kind voor ouders, leerkrachten en het kind zelf.