perceptio verkoopt 3 boeken:

nieuw: als denken voor vertouwen komt

Voorkant van het boek over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprongNa 20 jaar werken met hoogbegaafde kinderen ben ik tot het inzicht gekomen dat de grootste pijn in gebrek aan verbinding zit. Het stokt bij deze kinderen zowel in de verbinding met jezelf als met de wereld om hun heen. In mijn zoektocht naar begrip over deze kinderen kwam ik erachter dat dit het belangrijkste hoofdstuk is om te schrijven.

Het begint bij begrip

In mijn trainingen kom ik leerkrachten en ouders tegen die zich afvragen hoe ze het kind kunnen bereiken. Tegelijkertijd vraag het kind zich af hoe het mee kan doen en voelt zich erbuiten staan. Om deze twee behoeften samen te brengen heb ik dit boek geschreven. Omdat voor mij de menskunde uitleg geeft in waar die verbinding misgaat. Dit boek geeft dan ook beter begrip voor hoogbegaafde kinderen. Het begint bij begrip.

Drieluik

Dit boek vormt met mijn vorige twee boeken een drieluik. Het brengt compleetheid in de manier van kijken naar hoogbegaafdheid vanuit het antroposofische gedachtengoed: denken, voelen, willen. Dit boek toont het gevoelsleven.


kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Voorkant van het boek over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprongVoor ouders is de kleuterschool veelal het eerste moment dat zij in aanraking komen met het onderwijs van hun kind. De overstap van je kind thuis opvoeden naar samen met de leerkracht je kleuter ondersteunen op zijn of haar weg naar zelfstandig mens, vraagt gewenning en afstemming.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Sommige kinderen kunnen zich op één of meerdere gebieden sneller ontwikkelen dan anderen. Deze voorsprong kan bijvoorbeeld ontstaan door oudere broers en zussen waar de kleuter van kan leren, door een opvoedingsstijl die zich richt op de dialoog en het denken, of omdat het kind van nature informatie goed kan verwerken en snelle denksprongen maakt.

Hoe kun je als ouder en als leerkracht een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong ondersteunen? Welke onderwijsvraag stelt dit kind? Dit boek neemt je mee in deze vragen en de verrassingen die een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong meebrengt.


hoogbegaafdheid bezien vanuit de menskunde

Voorkant van het boek over hoogbegaafdheid bezien vanuit de antroposofische menskundeHet eerste boek dat hoogbegaafdheid bekijkt vanuit de antroposofische menskunde.
Dat uitlegt wat het vroeg wakker in het denken voor effect heeft op de ontwikkeling en beleving. Dat laat zien hoe logisch de obstakels zijn die overwonnen moeten worden. Voor zowel het kind, de ouder, als de leerkracht.

Het geeft antwoord op de vraag hoe je met het denken als ingang, het gevoelsleven en de wilsontwikkeling van deze kinderen kunt ondersteunen

  • begrijpen waar deze kinderen tegen aanlopen en waarom
  • inzichten vanuit ervaringen
  • praktische handvatten
  • leerlijn vrijeschoolonderwijs voor hoogbegaafden

bestellen

als denken voor vertrouwen komt13,00
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong13,00
hoogbegaafdheid bezien vanuit de menskunde27,50
verzendkosten 1 boek4,10
verzendkosten 2 of meer boeken7,00
verzendkosten buitenland7,50

aanbieding

Bij aanschaf van het tweede of derde boek van (€ 13,-), het eerste boek van € 27,50 voor € 20,00.

Street address, P.O. box, company name, c/o

Postal / Zip Code

City

Country

Powered by jqueryform.com

Totaalbedrag € 0,00

Over te maken op NL64INGB0005012119 ten name van perceptio onder vermelding van naam en bestelnummer. Het bestelnummer vindt u in de email die we u gestuurd hebben.