perceptio verkoopt 2 boeken:

kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Voorkant van het boek over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprongVoor ouders is de kleuterschool veelal het eerste moment dat zij in aanraking komen met het onderwijs van hun kind. De overstap van je kind thuis opvoeden naar samen met de leerkracht je kleuter ondersteunen op zijn of haar weg naar zelfstandig mens, vraagt gewenning en afstemming.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Sommige kinderen kunnen zich op één of meerdere gebieden sneller ontwikkelen dan anderen. Deze voorsprong kan bijvoorbeeld ontstaan door oudere broers en zussen waar de kleuter van kan leren, door een opvoedingsstijl die zich richt op de dialoog en het denken, of omdat het kind van nature informatie goed kan verwerken en snelle denksprongen maakt.

Hoe kun je als ouder en als leerkracht een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong ondersteunen? Welke onderwijsvraag stelt dit kind? Dit boek neemt je mee in deze vragen en de verrassingen die een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong meebrengt.


hoogbegaafdheid bezien vanuit de menskunde

Voorkant van het boek over hoogbegaafdheid bezien vanuit de antroposofische menskundeHet eerste boek dat hoogbegaafdheid bekijkt vanuit de antroposofische menskunde.
Dat uitlegt wat het vroeg wakker in het denken voor effect heeft op de ontwikkeling en beleving. Dat laat zien hoe logisch de obstakels zijn die overwonnen moeten worden. Voor zowel het kind, de ouder, als de leerkracht.

Het geeft antwoord op de vraag hoe je met het denken als ingang, het gevoelsleven en de wilsontwikkeling van deze kinderen kunt ondersteunen

  • begrijpen waar deze kinderen tegen aanlopen en waarom
  • inzichten vanuit ervaringen
  • praktische handvatten
  • leerlijn vrijeschoolonderwijs voor hoogbegaafden

bestellen

kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong13,00
hoogbegaafdheid bezien vanuit de menskunde27,50
verzendkosten 1 boek3,95
verzendkosten 2 of meer boeken6,95
verzendkosten buitenland10,00

aanbieding

Bij aanschaf van het tweede boek (€ 13,-), het eerste boek van € 27,50 voor € 20,00.

Street address, P.O. box, company name, c/o

Postal / Zip Code

City

Country

Powered by jqueryform.com

Totaalbedrag € 0,00

Over te maken op NL64INGB0005012119 ten name van perceptio onder vermelding van naam en bestelnummer.